Nationalmuseet

Arbejde udført for Nationalmuseet

Entreprise form : Fagentreprise

Entreprise sum :

Udført Siden 2009


Beskrivelse af opgaven

På Nationalmuseet udfører vi løbende malerarbejde, som består af mange forskellige opgaver. Her er både tale om maleropgaver i Prinsens Palæ, men og i museets mange andre afdelinger, hvor der løbende udføres istandsættelse af udstillinger, kontorer, kantiner m.v.


  • Prinsens Palæ